Informace - Co je právě nového? Aktuální dění...

zde se dočtete o aktuálním dění a novinkách. S dostatečným předstihem zveřejňujeme pozvánky na schůze a informujeme vás o chystaných akcích.

11.1.2019

 • Provedena výměna oběhového čerpadla na topení v kotelně - fakturovaná částka: xxxxxx Kč. 

23.12.2018

 • Spokojené Vánoce, radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2019.

10.12.2018

 • SCHŮZE SAMOSPRÁVY - předání Tabulek pro rozúčtování služebk doplnění→termín 20.12.2018 19:00 - 20:00 hod.; na vědomí→úklid dodavatelsky v čp.951 a měsíční poplatek do nájmu 120 Kč za každý byt v čp.951→podpis DPP Roučková; předání pokynu od HZS; schválení FA 600 kč za istalaci intern.přípojky do kotelny pro připojení TČ; info kotelna→vadné oběhové čerpadlo, zahájena akce popltávka, investice ca. 20.000 kč 

5.12.2018 

 • SCHŮZE SAMOSPRÁVY plánována na 10.12.2018, pondělí, 19:00 ve vchodu č.951

08.11.2018 

 • REALIZACE INTERNETOVÉ PŘÍPOJKY - do kotelny č.1 pro 951-2 pro nový zdroj tepla pro TUV od Mraknet, faktura za práci a konc.zařízení 600 CZK

04. - 05.11.2018 

 • REALIZACE GENERÁLNÍHO ÚKLIDU - předávka prací

31.10.2018 

 • OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ PROSTOR na generální úklid + předávací protokol s jednotlivými úkony za každý vchod - realizace 4.- 5.11.2018 

30.10.2018 

 • PŘEDÁNÍ NA SBD PLZEŇ-SEVER - Smlouvy o dílo pro nový zdroj tepla pro TUV od KufiINT s.r.o., divize AC Heating; DPP Roučková na generální úklid; požadavek emailem na Mraknet - připojka internetu do kotelny; 

29.10.2018 

 • PŘEDPŘEDÁVKA PRACÍ VÝMALBA  společných prostor - připomínkování nedostatků a chyb → odstranit do 31.10.2018, kdy se uskuteční předání díla se zápisem.

23.10.2018 

 • SCHŮZE SAMOSPRÁVY - generální úklid provede Roučková Jana - sepsána DPP; 4x HUP řešit v létě 2019; kanal svody řešit rekonstrukcí - prohlídka 2.pol 11/2018 s odborníkem a pak se dohodne realizace; posouzení a připomínkování Smlouvy o dílo pro nový zdroj tepla pro TUV od KufiINT s.r.o., divize AC Heating; akce Výmalba - příprava na předání díla, schůzka s dodavatelem pondělí 29.10.2018 v 17.00 hod a dom.důvěrníci připraví seznam nedostatků.

22.10.2018 

 • MARMOLIT REKLMACE dnes se začalo řešit nanesením nové vrstvy

18.10.2018 

 • SCHŮZE SAMOSPRÁVY plánována na 23.10.2018, úterý, 19:00 ve vchodu č.954

17.10.2018  

16.10.2018 

 • DORUČEN NÁVRH SMLOUVY na Změnu zdroje tepla pro ohřev TUV od AC Heating/KUFI INT úkol pro Samosprávu 

15.10.2018 

 • KONTROLA KAMENINOVÝCH KANALIZAČNÍ SVODŮ ve všech vchodech úkol pro Samosprávu  - svody jsou ve špatném stavu a bude provedena obhlídka odbornou firmou pana Huml Michal v II.polovině 11/2018 a navrženo řešení.

10.10.2018 

 • KANALIZAČNÍ SVOD v čp.952 u kojí vzlíná - úkol pro Samosprávu zajistit bez prodlení opravu u Huml Michal ještě před výmalbou. 

9.10.2018 

 • SKŘÍNE HUP výměna - požadavek  na cenovou nabídku Plynoservis Kraus Vladimír, Rokycany - telefonem a emailem. 

8.10.2018 

 • GENERÁLNÍ ÚKLID obhlídky rozsahu prací - pan Kysela, paní Roučková.. 

7.10.2018 

 • MARMOLIT reklamace uznána - Zedník spěchal, marmolit po expirační době. Kompletně bude znovu nataženo. 

5.10.2018 

 • GENERÁLNÍ ÚKLID další doporučené firmy - Doporučení úklidové služby -  Roučková Jana, Extra uklízení, Úklidová firma včelky. p.Kysela - předseda provede poptávku.

5.10.2018 

 • SAXANA generální úklid - doručena cenová nabídka

4.10.2018 

2.10.2018 

 • SCHŮZE vlastníků a družstevníků -  a zápis

30.9.2018 

 • OMÍTKA MARMOLIT na vstupu - Omítka není rovnoměrně nanesena - prosvítá podklad - budeme reklamovat. 

26.9.2018 

 • GENERÁLNÍ ÚKLID - Saxana. Prohlídka prostor a rozsahu pro vypracování cen.nabídky, která bude doručena do 5.10.2018. 

25.9.2018 

 • SKŘÍNĚ HUP se nebudou renovovat. Jejich žalostný stav směřuje na jejich výměnu. Vlastníkem je majitel objektu tzn.SBD.   Úkol pro SAMOSPRÁVU.

24.9.2018 

 • Kontrola akce VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMŮ. Společné prostory schodiště a chodeb opraveny a vymalovány, syntetický nátěr soklu a boků schodnic nanesen. Provedena příprava na venkovní práce z důvodu výhledu počasí u všech vchodů. Vždy 2 dny před pracemi ve vchodu bude důvěrník kontaktován, aby zabezpečil vyklizení prostor.

23.9.2018

 • Výsledky dotazníkové akce ÚKLID PO VÝMALBĚ SPOLEČNÝCH PROSTOR A BĚŽNÝ PRAVIDELNÝ ÚKLID  viz.
 • Zveřejněny WEBOVÉ STRÁNKY SAMOSPRÁVY 

17.9.2018 

 • Zahájení akce VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMŮ. V době od 8.00 - 18:00 budou prováděny tyto práce v čp.954  

14.9.2018 

 • Informace o plánované SCHŮZI VLASTNÍKŮ A DRUŽSTEVNÍKŮ -  na 1.10.2018 v 18:00 v kolárně čp.951. Doporučení: Vezměte s sebou židličky.